logo
logo

Ποιοί Είμαστε

 •  Παρουσίαση της ομάδας μας

TEXNOKAT GROUP

H Green City Parking, όπως και η ανώνυμη εταιρεία ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ, είναι μέλη της TEXNOKAT GROUP, η οποία από το 1979 δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά και εξειδικεύεται στην παραγωγή και διάθεση δομικών μηχανημάτων.
Πιο συγκεκριμένα εξειδικεύεται στα παρακάτω:
 • Τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοπροιόντων.
 • O μηχανολογικός εξοπλισμός για την μεταφορά και άντληση του σκυροδέματος, η διάστρωση, το φρεζάρισμα και η συμπύκνωση ασφάλτομίγματος.
 • Ο εξοπλισμός εξόρυξης, θραύσης και διαλογής προϊόντων λατομείων και μεταλλείων.
 • Οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί υψηλής τεχνολογίας και απόλυτης ακρίβειας.
 • Ο εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και γαιών.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

Είναι Ελληνική Βιομηχανία Δομικών Μηχανημάτων με έδρα στη βιομηχανική περιοχή του δήμου Δέλτα στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης.
Είναι καινοτόμα επιχείρηση κατέχοντας και αξιοποιώντας ήδη από το 2013 διπλώματα ευρεσιτεχνίας κινητών και ρυμουλκούμενων παρασκευαστηρίων σκυροδέματος.
Διαθέτει πολλές διεθνείς βραβεύσεις σε παγκόσμιες εκθέσεις και συνέδρια.
Τα ποσοστά των εξαγωγών ως προς τον ετήσιο τζίρο την τελευταία πενταετία.
2020
2019
2018
2017
 • Είναι Εξαγωγική Επιχείρηση καθώς ετησίως διαθέτει το 60% των παραγόμενων προϊόντων της σε προηγμένες τεχνολογικά διεθνείς αγορές.
 • Διαθέτει ισχυρή παραγωγική μονάδα, ευρηματικό τμήμα έρευνας και σχεδιασμού και αποτελεσματική ομάδα marketing με έμπειρους εμπορικούς, ικανούς να καλύψουν την διεθνή αγορά.
 • Με κυρίαρχο το σύνθημα ‘Πρώτα η Ποιότητα’, ο Όμιλος TEXNOKAT πρωταγωνιστεί στην μεθοδολογία και οργάνωση της εμπορικής διάθεσης των καινοτόμων προϊόντων παραγωγής του. Μηχανήματα, που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί στις εγκαταστάσεις του, εργάζονται ανελλιπώς σε όλη την Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου.
 • Οι καινοτόμες εφαρμογές, η πιστοποιημένη ποιότητα στην κατασκευή και λειτουργία, αποδίδουν στα προϊόντα του Ομίλου την αναγνωρισμένη επωνυμία (brandname) αυξάνοντας συνεχώς τις εξαγωγές σε αναπτυγμένες αγορές ενισχύοντας τον εξαγωγικό και καινοτόμο χαρακτήρα της επιχείρησης.

Τα τελευταία χρόνια διερευνώντας τη διεθνή αγορά εντοπίσαμε μια τεράστια έλλειψη θέσεων στάθμευσης στους αστικούς ιστούς, κοινή σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αποσυμφόρηση των συνωστισμένων με οχήματα αστικών κέντρων, πολλαπλασιάζοντας τις θέσεις στάθμευσης στους υπάρχοντες ελεύθερους χώρους.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να διευρύνουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα ιδρύοντας την Green City Parking. Εκτός από τα Δομικά Μηχανήματα επενδύσαμε και επενδύουμε ώστε να βιομηχανοποιήσουμε ένα νέο προϊόν, που θα καλύψει μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., για το project των parking:
 • Στις 15/6/2019 ιδρύει την Green asty Ι.Κ.Ε., σε ανταπόκριση αυτής της ανάγκης και κάνει την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό καταχώρησης 151476604000 και στην Α΄ Δ.Ο.Υ.Θεσσαλονικής με Α.Φ.Μ. 801194268
 • Εκδίδει το πρώτο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο, για να διαπιστώσει το εύρος της αγοράς και τα ειδικά χαρακτηριστικά της.
 • Στις 19/03/2021 κατοχυρώνει την Εμπορική Επωνυμία και το Σήμα της. Δήλωση σήματος με αριθμό Ν266789 για την εταιρεία GREENasty στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Aυξάνει περαιτέρω τις επενδύσεις και συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Κέντρα:
  1. Το Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  2. Το Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  3. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
  4. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 • Στις 11/10/21 εντάσσεται στα Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως επιστέγασμα της συνεργασίας.
  Αριθμός έργου ΚΜΠ6-0077497, αριθμός πρωτοκόλλου ένταξης ΚΜΠ6/179.
  Το έργο ολοκληρώνεται διαθέτοντας την πιστοποιημένη τεχνογνωσία, την ακαδημαϊκή εγκυρότητα και το κύρος των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Κέντρων.
Η ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. θα κάνει απόσχιση κλάδου parking, βάσει του άρθρου 63 του Ν.4601/2019 και θα το διαθέσει στην νεοιδρυθείσα εταιρεία, που θα παραλάβει, θα διαχειρίζεται και θα οικειοποιηθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία, υλικά και άυλα, που έχουν προκύψει, καθόλη την μακρόχρονη πορεία, από την ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., για την δημιουργία του ομώνυμου project.
Η GREENasty I.K.E, στις 21/10/2021, καταχωρεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την τροποπoίηση του καταστατικού της, καθώς μετονομάζεται σε Green City Parking Ι.Κ.Ε. Η εταιρεία:
 • Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό καταχώρησης 151476604000.
 • Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης.
 • Είναι εγεγραμμένη στην Α΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ 801194268 και Κύριο Κ.Α.Δ: 25990000 (Κατασκευή άλλων μεταλλικων προιόντων Π.Δ.Κ.Α), ενώ έχει δηλώσει και κατοχυρώσει άλλους 126 δευτερεύοντες Κ.Α.Δ.
 • Είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start Ups). Αριθμός Αίτησης 14762/10.12.2021. Στις 10/3/2022 εγκρίθηκε η αίτηση και πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση του profile της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα Elevate Greece.
 • Έχει κατοχυρώσει την Εμπορική επωνυμία και το σήμα της GREEN CITY PARKING στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αριθμό Απόφασης ΕΞ 9628/15/11/2020.

Green City Parking

Για το νέο εγχείρημα Green City Parking ο ΄Όμιλος αξιοποιεί την πατέντα καινοτομίας ΟΒΙ-1007546 του 2012, διαθέτει τα αποτελέσματα της έρευνας και του σχεδιασμού της καινοτομίας και δημιουργεί το 2019 την Green City Parking Ι.Κ.Ε., ενώ Θα ακολουθήσει η δημιουργία της GREENcityAPPLICATIONS, που σκοπό θα έχει την ευφυή διαχείριση της στάθμευσης.

Η νεοϊδρυθείσα εταιρεία Green City Parking, ύστερα από απόσχιση βάσει του Ν. 4601/2019, θα παραλάβει και θα διαχειρισθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία, υλικά και άυλα, που έχουν προκύψει στην ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ για το συγκεκριμένο project. Έχοντας στην κατοχή της την νέα τεχνογνωσία αλλά και την μακρόχρονη εμπειρία του Ομίλου, αυτονομείται, δημιουργεί τη δική της δομή και κατασκευάζει το Green City Parking στον δικό της χώρο, στις εγκαταστάσεις παραγωγής της.

Το νέο προϊόν πιστοποιείται κατά CE 2006/42/EK και ISO 9001:2015, διαδικασία απαραίτητη για την ελεύθερη διακίνηση στην παγκόσμια αγορά και αδειοδοτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΤΕΧΝΟΚΑΤ GROUP είναι ανθρώπων δημιουργία. Το στελεχιακό δυναμικό, που πλαισιώνει και τη νέα αυτή δραστηριότητα, από ευρηματικούς μηχανικούς , δυναμικούς εμπορικούς, δημιουργεί μοιράζεται και υποστηρίζει το όραμα της.

Η μοντελοποίηση, η βιομηχανική ωρίμανση, οι εφαρμογές πράσινης ενέργειας, η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στον χώρο του λογισμικού και της πληροφορικής , σε συνδυασμό με τις εμπορικέςδυνατότητες τωνεταιρειών, καταστούν περιζήτητο το προϊόν στην παγκόσμια αγορά και εντάσσουν τις εταιρείες στην κυκλική οικονομία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Πίσω στο μακρινό 1979 οι ιδρυτές της αρχικής εταιρείας, νεαροί μηχανικοί τότε, οραματίζονται την δημιουργία μιας εταιρείας με αξίες και αρχές που να προσδίδουν σε αυτήν έναν χαρακτήρα ιδιαίτερο.
Επιθυμούν και δημιουργούν μία εταιρεία, Όμιλο σήμερα, ανθρώπων δημιουργία. Υποστηρίζουν την ελεύθερη και καινοτόμα σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία. Φροντίζουν στο εργασιακό περιβάλλον να επικρατούν συνθήκες που να επιβραβεύουν, αλλά και να προστατεύουν τον εργαζόμενο.
Η επιχείρηση λειτουργεί σαφώς με σκοπό την επιτυχή παρουσία στην αγορά και την κερδοφορία. Λειτουργεί όμως και με την πεποίθηση ότι:
 • Το περιβάλλον που κληρονομήσαμε οφείλουμε να το κληροδοτήσουμε διαφυλαγμένο και προστατευμένο με την απόδοση εκτίμησης και επίγνωσης της αναγκαιότητας ύπαρξής του.
 • Για να κατασκευάζουμε προϊόντα ποιότητας και για να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πρέπει να διαθέτουμε ποιοτική σκέψη. Το θρόισμα των φύλλων, το κελάηδισμα των πουλιών, το αγνάντι της θάλασσας αποτελούν την πανάκεια της πνευματικής μας ελευθερίας και δημιουργίας νέων ιδεών……….
Η ισχύς αλλά και η δυναμική του Ομίλου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Είναι οι άνθρωποι που μοιράζονται το όραμά του και ενστερνίζονται τις αρχές και αξίες του. Όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο εργαζόμαστε με γνώμονα και με σύνθημα :

‘’ ΠΡΩΤΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ’’

καθώς ακράδαντα πιστεύουμε ότι:
 • Υπηρεσίες χωρίς τέλεια ποιότητα ακόμα και όταν χαρίζονται στον πελάτη εκθέτουν ανεπανόρθωτα την ΤΕΧΝΟΚΑΤ.
 • Προϊόντα χωρίς τέλεια ποιότητα ακόμα και όταν χαρίζονται στον πελάτη εκθέτουν ανεπανόρθωτα την ΤΕΧΝΟΚΑΤ.
 • Η διαφορά μεταξύ ενός τέλειου προϊόντος και ενός προϊόντος κακής ποιότητας κρίνεται στις λεπτομέρειες.
Το όνομα της ΤΕΧΝΟΚΑΤ κτίζεται από χιλιάδες, χιλιάδες μικρές λεπτομέρειες.
Είναι αυτές οι μικρές ενέργειες και αξίες που όλες μαζί συγκροτούν μία μεγαλειώδη διαφορά.
Είναι το χαμόγελο που δεν στοιχίζει τίποτα και όμως είναι τόσο πολύτιμο……….

ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτε
Και όμως είναι πολύτιμο
Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται
Χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει.
Δεν διαρκεί παρά μονάχα μία στιγμή
Αλλά η ανάμνηση του είναι αιώνια..
Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο,
Δίνει θάρρος στον απογοητευμένο,
Παρηγορεί τον λυπημένο
Και αναπτερώνει την αισιοδοξία

Και όμως…δεν δανείζεται δεν κλέβεται
Δεν αγοράζεται δεν παίρνεται εκβιαστικά,
Γιατί είναι κάτι που έχει αξία μόνον όταν προσφέρεται
Και αν καμιά φορά συναντήσετε κανένα άνθρωπο
Που δεν σας χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε
Φανείτε γενναιόδωροι και ανώτεροι άνθρωποι
Και χαρίστε του εσείς το δικό σας,
Γιατί κανένας δεν το έχει τόση ανάγκη,
Όση εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει.

Ανώνυμος

Είναι όλα αυτά που κτίζουν το μεγάλο και διαφορετικό……….
Είναι οι συνθήκες που, σε ατομικό επίπεδο, στο ποίημα του Kipling, δημιουργούν ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
Για εμάς είναι οι συνθήκες που δημιουργούν το έναυσμα, αποτελούν το κίνητρο για πρόοδο και δημιουργία. Είναι το πλαίσιο που καθορίζει τις ενέργειές μας έχοντας επίγνωση και αναλαμβάνοντάς το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί τόσο προς το κοινωνικό σύνολο όσο και προς το περιβάλλον.

Αν………

Αν μπορείς να κρατιέσαι νηφάλιος σαν γύρω σου οι πάντες
τα ’χουν χαμένα και φταίχτη σε κράζουν για τούτο..
Αν μπορείς να πιστεύεις σε σένα , σαν όλοι προς σε δυσπιστούνε,
Μα και να ανέχεσαι εσύ να αμφιβάλλουν για σένα..
Αν μπορείς να προσμένεις χωρίς ν΄ αποκάνεις ποτέ καρτερώντας..
Κι αν σα σε μπλέξουνε ψεύτες, εσύ με το ψέμα δεν μπλέξεις ..
Κι αν μισημένος κρατείς την ψυχή σου κλεισμένη στο μίσος,
Μα και δίχως να δείχνεις ποτέ περισσή καλοσύνη,
Κι ουδέ πάρα πολύ συνετός να μην είσαι στα λόγια..

Αν μπορείς να ονειρεύεσαι δίχως ωστόσο να γίνεις
Των ονείρων σου σκλάβος ποτέ. Κι αν μπορείς να λογιέσαι,
μα χωρίς και να κάνει την Σκέψη σκοπό της ζωής σου…
Αν μπορείς ν΄ ανταμώνεις τον Θρίαμβο κι είτε την Ήττα
Και να φέρνεσαι πάντα στους δύο κατεργάρους αυτούς ολόιδια…
Αν μπορείς να υποστείς, μίαν αλήθεια που πεις, να τη βλέπεις
διαστρεμμένη απ΄ αχρείους, να γίνεται φάκα για βλάκες..
Κι αν της ζωής σου το έργο μπορείς να το βλέπεις συντρίμμια,
Και να σκύβεις ξανά, να το χτίζεις ξανά με φθαρμένα εργαλεία..

Αν μπορείς να σωριάζεις μία στοίβα τα κέρδη , το βιός σου,
και σε μία ζαριά να ρισκάρεις τα πάντα, μία κι΄ έξω,
και να χάνεις και πάλι ν΄ αρχίζεις, ν΄ αρχίζεις από το άλφα,
δίχως ποτέ τσιμουδιά να μην πεις για τα κέρδη που πάνε…
Αν μπορείς ν΄ αναγκάσεις τα νεύρα, τους μυς, την καρδιά σου
να δουλεύουν ακόμα για σέ , κι΄ αφού σπάσουν, κι΄ αφού παραλύσουν,
κι΄ έτσι μπορέσεις ν΄ αντέχεις ακόμα, σαν μέσα σου πια δεν υπάρχει
τίποτα – ξον απ΄ τη Θέληση που τους προστάζει : «Βαστάτε !»…

Αν με τα πλήθη μιλώντας φυλάξεις την πάσα αρετή σου,
κι΄ αν με Ρηγάδες παρέα, δεν χάσεις τον νου σου,
κι΄ αν ούτ΄ οι εχθροί σου κι΄ όλοι οι φίλοι να σε πονέσουν μπορούνε…
Κι αν λογαριάζεις τους πάντες, αλλά και κανέναν περίσσια..
Κι αν μπορείς να διατρέχεις στο κάθε λεφτό, που ποτέ δεν σχωρνάει,
Όλο τον δρόμο που πρέπει να γίνει στα εξήντα του μέρη,
--τότες δική σου θε να ’ναι όλη η Γή , κι΄ ό,τι μέσα της κλείνει,
Και ---τρανότερο – τότες θε να ’σαι ΄Αντρας, παιδί μου!...

Joseph Rudyard Kipling

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ας Γνωριστουμε

Στείλτε μας το αίτημα σας

500
ΕΡΓΑ
30
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3
ΠΑΤΕΝΤΕΣ
200
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ