logo
logo

Πιστοποιήσεις και Πατέντες

  •  Δείτε το video παρουσίασης του συστήματος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση του παραγόμενου προϊόντος πιστοποιήθηκαν οι διαδικασίες κατά ISO 13857:2019. Το δε παραγόμενο προϊόν διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE. Έχει συνταχθεί εγχειρίδιο χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης που αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση του Green City Parking με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ και 2014/35/ΕΕ

Το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε μοντέλου μας. Το εγχειρίδιο συντάχθηκε και εκδόθηκε από την Green City Parking Ι.Κ.Ε., που είναι η κατασκευάστρια εταιρεία. Για την έκδοσή του συνεργάσθηκε με την MECHANICUS Μουταφτσής Νικήτας & Συνεργάτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Στο εγχειρίδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα κεφάλαια για:

  • Κανονισμούς ασφαλείας και γενικές οδηγίες
  • Σήμανση
  • Μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Αρχές λειτουργίας
  • Συντήρηση και καθαρισμό
  • Μέτρα ασφαλείας
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας και η δήλωση συμμόρφωσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE

Επιπλέον η Green City Parking Ι.Κ.Ε. σε συνεργασία με την MECHANICUS Μουταφτσής Νικήτας & Συνεργάτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, συνέταξε τον τεχνικό φάκελο αδειοδοτήσεων τόσο για την Ελληνική επικράτεια όσο και για τις αγορές του εξωτερικού.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Από το 2012 το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό ΟΒΙ-1007546 και κωδικό διεθνούς ταξινόμησης ΕΟ4Η 6/18, ΕΟ4Η 6/14, ΕΟ4Η 6/12, και τίτλο "ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" (ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) 6 ή 8 ή 10 ή 12 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, έχει κατατεθεί στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Υπ. αριθμ. 2/2012 της 22/3/2012 με δικαιούχους τον Αστέριο Τζαναβάρη του Νικολάου και τον Χρήστο Σπανό του Ηρακλή.

Από 30/7/2020, με υπογεγραμμένο προσύμφωνο μεταβίβασης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι δικαιούχοι συμφώνησαν τη μεταβίβαση της κυριότητας και των πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί της ως άνω ευρεσιτεχνίας στην ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ, "μαμά" εταιρεία της Green City Parking Ι.Κ.Ε. και επίσης μέλος του ομίλου TEXNOKAT.

Από το 2022 η ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ μεταβίβασε τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πατέντες κ.α.) στη Green City Parking I.K.E.