Περιγραφή

Περιγραφή του
Green City Parking

Σε όλες τις πόλεις του κόσμου, διερευνώντας τη διεθνή αγορά, εντοπίσαμε τεράστια έλλειψη θέσεων στάθμευσης στους αστικούς ιστούς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αποσυμφόρηση των συνωστισμένων με οχήματα αστικών κέντρων και πολλαπλασιασμού των θέσεων στάθμευσης, αξιοποιώντας τους ελεύθερους χώρους.

Ο όμιλος TEXNOKAT αποφάσισε να διευρύνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Εκτός από τα Δομικά Μηχανήματα επενδύσαμε και επενδύουμε ώστε να βιομηχανοποιήσουμε ένα νέο προϊόν, που θα καλύψει μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες στην Ευρώπη αλλά και σε όλη την παγκόσμια αγορά.

 • Το 2021 επιτέλους κατεβαίνουμε στους δρόμους.
 • Τα επιβατικά βρίσκουν θέση σε υπαίθριους χώρους.
 • Οι πεζοί επαναστατούν διεκδικώντας τα πεζοδρόμιά τους.
 • Τα αυτοκίνητα σουλατσάρουν στους απελευθερωμένους δρόμους.
 • Οι κάτοικοι απολαμβάνουν τις εφαρμογές της βιώσιμης κινητικότητας.
 • Με επίγνωση και αυξημένο σεβασμό στον άνθρωπό επανασχεδιάζουμε αισιόδοξα το μέλλον μας.

Τι είναι το
Green City Parking

Το Green City Parking, προϊόν της μακρόχρονης σχεδιαστικής και κατασκευαστικής εμπειρίας της ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ, είναι καινοτόμα βιομηχανική κατασκευή που φιλοξενεί σε κάθε πύργο από 8 έως 16 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

Το Green City Parking είναι βιομηχανικό καινοτόμο ηλεκτρομηχανικό σύστημα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης, υπέργειο ή υπόγειο, που πολλαπλασιάζει τις θέσεις στάθμευσης καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο.

Το Green City Parking ενσωματώνει καινοτόμα ολοκληρωμένη διαχείριση θέσεων στάθμευσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.) στα πλαίσια των smart cities.

 • Οι θέσεις στάθμευσης δημιουργούνται από αναρτώμενες πλατφόρμες, οι οποίες συνδέονται στα άκρα τους με δύο αλυσίδες κίνησης. Η κάθε μία αλυσίδα καθοδηγείται από δύο τροχαλίες, η μία εκ των οποίων συνδέεται με τον άξονα του μειωτήρα.
 • Είναι προκατασκευασμένο και όλα τα μηχανήματά του και οι μεταλλικές κατασκευές συσκευάζονται και τοποθετούνται σε containers , αν αυτό απαιτείται, για την ασφαλή μεταφορά τους με όλα τα πρόσφορα μέσα σε οποιαδήποτε μέρος παρουσιάζεται ανάγκη δημιουργίας υπόγειου ή υπέργειου πολυώροφου χώρου πολλαπλασιασμού θέσεων στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων.
 • Συναρμολογείται χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και κατασκευές και τίθεται σε λειτουργία εντός ολίγων ωρών.
 • Λειτουργεί απολύτως αυτόματα, χωρίς χειριστή. Κάθε πύργος μέσω των αισθητήρων είναι διασυνδεδεμένος με το support team της Green City Parking 24/7 που διαχειρίζεται θέματα ασφαλείας και ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 • Τεκμηριώνει την καινοτομία διαθέτοντας και χρησιμοποιώντας τρία (3) διαφορετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • Είναι καινοτόμο προϊόν που διαθέτει ήδη δήλωση συμμόρφωσης CE. Για τηνυλοποίησή του πιστοποιήθηκαν οι διαδικασίες κατά ISO 13857:2019.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του
Green City Parking

 • Η σχεδίαση 3D σε σύγχρονο λογισμικό CAD
 • H διερεύνηση αντοχής του μεταλλικού σκελετού με ανάπτυξη μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων, υιοθετώντας τις απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών
 • O προσδιορισμός διαστάσεων και υλικού της αλυσίδας κίνησης
 • H επιστημονική μελέτη της κινηματικής, η έλλειψη κραδασμών, η αποφυγή θορύβου κατά τη λειτουργία
είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την κατασκευή ανθεκτικότατη και με βιομηχανική ωρίμανση (έρευνα του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).


Δείτε το video της ομάδας μας
Ας γνωριστουμε

Στείλτε μας το αίτημα σας